منوهای نصب در پنل مدیریت

اطلاعیه آموزش

📌 دانشجو کارشناسی طراحی لباس، ثمینه صیادپور جهت مهمان واحد تاریخ تحلیلی صدراسلام اقدام نمایید.

 

📌 دانشجو سعیده عشقی آبکنار، کارشناسی مدیریت امورفرهنگی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحدهای مهمان خود اقدام فرمایید.

 

📌 دانشجو کاردانی گرافیک، سارا باغبان اوبری، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحدهای مهمان خود اقدام نمایید.

 

📌 دانشجو کاردانی گرافیک، الهه غلامی فتمه سری، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد خود به دانشگاه مراجعه نمایید.

 

 

📌 دانشجو کاردانی گرافیک، صدیقه خان باباپور، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد خود به دانشگاه مراجعه نمایید.

 

📌 دانشجو کاردانی هتلداری، امیررضاخبازکارفومنی، هرچه سریعتر جهت روشن شدن وضعیت انتخاب واحد خود به دانشگاه مراجعه نمایید.

 

📌 دانشجو ابوالفضل افشین فر، کارشناسی حقوق ثبتی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحدهای مهمان خود و انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

📌 دانشجو الیاس قنبری، کاردانی حقوق ثبتی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحدهای مهمان خود و انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

📌 دانشجو میلاد کریمی، کاردانی حقوق ثبتی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحدهای مهمان خود و انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

📌 دانشجو آیدا جزوانی، کاردانی حقوق ثبتی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحدهای مهمان خود و انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

📌 دانشجو مهساکیانی طهارم، کاردانی حقوق ثبتی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحدهای مهمان خود و انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

📌 دانشجو زینب شیخ محمدلو، کاردانی حقوق ثبتی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحدهای مهمان خود و انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

📌 دانشجو غزاله اشکبوس، کاردانی معماری داخلی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

ا📌 دانشجو محمدرضا علی نژاد، کاردانی مترجمی زبان انگلیسی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

ا📌 دانشجو الناز شهنازی، کاردانی امورفرهنگی، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

دانشحویان کاردانی عکاسی

 

📌 بهزاد اقلیمی اصیل

📌مبینا حقیقی

📌نرگس محمدخواه

 

📌عکاسی آسمان و شب، اضافه گردید هر چه سریعتر اخذ نمایید.

 

ا📌 دانشجو ملیکاعابدمسرورخواه، کاردانی طراحی لباس، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

ا📌 دانشجو سهیلا الیاسی شیراز،کاردانی طراحی لباس، هرچه سریعتر نسبت به انتخاب واحد نیمسال جاری در مرکز انزلی،اقدام فرمایید.

 

📌 دانشجو کارشناسی طراحی لباس، سیده متین میرمهدی شیخانگشفه جهت انتخاب واحد اقدام نمایید.

 

 

شهریور ۲۸, ۱۴۰۰

0 پاسخ به "اطلاعیه آموزش"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق برای مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندر انزلی محفوظ است!
X