شنبه 1 اردیبهشت 1397

آخرین به روز رسانی11:15:46 PM GMT

مسئول دفتر ریاست

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

نام و نام خانوادگی: محمدبرزگرکارچوکامی

سمت: مسئول دفترریاست

تحصیلات:کارشناس مدیریت امورفرهنگی

خدمات فناوری اطلاعات

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی