شنبه 1 اردیبهشت 1397

آخرین به روز رسانی11:15:46 PM GMT

azadehdel@uast-jdanzali.ac.ir

تماس با مدیر آموزش

خدمات فناوری اطلاعات

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی