جمعه 29 تیر 1397

آخرین به روز رسانی01:47:16 AM GMT

امور مربوط به فارغ‎التحصيلان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

دانشجو ملزم است قبل از اتمام دروس و واحدها نسبت به برطرف كردن نقص پرونده اقدام نمايد.

تذكر: دانشجويان محترم پس از پايان امتحانات و حصول اطمينان از گذراندن همه واحدها و همچنين واحدهاي پروژه و كارورزي به آموزش مراجعه نمايند.

مدارك لازم جهت تكميل پرونده فارغ التحصيلي:

  1. 6 قطعه عكس مصوب با رعايت شئونات اسلامي 4×3 با زمينه سفيد
  2. تصوير شناسنامه از تمام صفحات و كارت ملي 2 سري
  3. كارت دانشجويي يا تقاضاي كارت المثني
  4. همچنين در صورتي كه پرونده دانشجويان ناقص باشد. مثل تاييديه تحصيلي ديپلم و كارداني و همچنين ريزنمرات دوره كارداني براي دانشجويان كارشناسي بايد نسبت به تكميل پرونده خود اقدام نمايند.
  5. تسويه حساب كامل با تمام بخشهاي دانشگاه
  6. تمبر متفرقه بهمبلغ 10.000 ريال (از بانك ملي مركزي تهيه شود)

تذكر: دانشجويان پس از دو هفته از انجام مراحل فارغالتحصيلي ميتوانند نسبت به تقاضاي گواهي فارغالتحصيلي اقدام نمايند درضمن پرونده دانشجويان فارغالتحصيل به سازمان مركزي ارسال ميشود. و سازمان مركزي پس از بررسي گواهي موقت كارداني و كارشناسي را به دانشگاه ارسال ميكند. دانشجوي فارغالتحصيل بايد شخصاً جهت دريافت مدارك خود به امور فارغالتحصيلان مراجعه نمايد.

 

خدمات فناوری اطلاعات

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی