جمعه 29 تیر 1397

آخرین به روز رسانی01:47:16 AM GMT

دفتر ارتباط با صنعت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مهندس مهدي خوشرو

مدرک تحصيلي : کارشناس ارشد مهندسی برق- الکترونيک

سمت :مسئول دفتر ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه بندرانزلی

· سوابق پژوهشی:

1 - تاليف كتاب " مدارهاي الكتريكي 1 " ( نشرملکان،1388)

2- تاليف كتاب " الکترونیک " (نشرگسترش علوم پایه،1389)

3- تاليف كتاب "آزمایشگاه الکترونیک " ( دانشگاه جامع علمی کاربردی)

4 - تاليف كتاب "ریاضی کاربردی " ( دانشگاه جامع علمی کاربردی)

5- تاليف كتاب " مدارهاي الكتريكي " ( دانشگاه جامع علمی کاربردی)

6- تاليف كتاب " آزمایشگاه مدارهاي الكتريكي " ( دانشگاه جامع علمی کاربردی)

7- تاليف كتاب " راهنمای حل مسائل مدارهاي الكتريكي " (نشرگسترش علوم پایه،1390)

· سوابق آموزشی:

مدرس مرکزآموزش عالی علمی-کاربردی جهاددانشگاهی شعبه بندرانزلی از سال 1383

مدرس مرکزآموزش عالی علمی-کاربردی جهاددانشگاهی شعبه فومن، 1383

مدرس دانشگاه پيام نور رشت، 1384

مدزس دانشگاه پيام نور آستانه اشرفيه، 1385

خدمات فناوری اطلاعات

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی