دوشنبه 2 بهمن 1396

آخرین به روز رسانی04:48:34 AM GMT

مجلات و نشریه ها

نقطه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

فصلنامه تخصصی نقطه :

اولین فصلنامه تخصصی دانشجویی،که مجموعه ای از مقالات علمی و آموزشی گروه های آموزشی صنعت، فرهنگ و هنر و مدیریت و خدمات اجتماعی را شامل می گردد.

 

خدمات فناوری اطلاعات

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی