دوشنبه 2 بهمن 1396

آخرین به روز رسانی04:48:34 AM GMT

حوزه خدمات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 


· نام و نام خانوادگی: محمدرضاشاهین مقدم

سمت: مسئول خدمات

تحصیلات: کاردانی اموراداری

 

نام و نام خانوادگی:فرزاد کاظم زاده

سمت:مسئول خدمات

تحصیلات:دیپلم فنی

 

 

خدمات فناوری اطلاعات

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی