دوشنبه 2 بهمن 1396

آخرین به روز رسانی04:48:34 AM GMT

مدیر سایت مرکز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مدیر سایت

نام و نام خانوادگی: شهره بیروتی

سمت: مدیرگروه فرهنگ و هنرمسئول پشتیبانی سایت

نام و نام خانوادگی: سینا هدایتی

سمت: مدیرگروه صنعت

خدمات فناوری اطلاعات

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی