دوشنبه 2 بهمن 1396

آخرین به روز رسانی04:48:34 AM GMT

اطلاعیه مهم: عدم پرداخت حق نظارت ستاد(15%) منجر به حذف انتخاب واحد از سوی دانشگاه جامع می گردد.

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

کلیه دانشجویانی که تاکنون مبلغ حق نظارت ستاد(15%) را در سامانه سجاد پرداخت ننموده اند؛ هرچه سریعتر نسبت به پرداخت آن در صفحه کاربری خود اقدام نمایند.

· در غیراینصورت با توجه به اخطار واحد استانی در صورت عدم پرداخت؛ انتخاب واحد توسط دانشگاه جامع حذف خواهد گردید. 

خدمات فناوری اطلاعات

گروه مدیریت و خدمات اجتماعی